• HOTLINE :
  • 0903 390 064

Giá: liên hệ

THANH NGANG KHUNG BAO - ĐỐ ĐỨNG KHUNG BAO (HỆ CỬA ĐI 2 CÁNH SUỐT CỬA SỔ MỞ QUAY)

    THANH NGANG KHUNG BAO - ĐỐ ĐỨNG KHUNG BAO (HỆ CỬA ĐI 2 CÁNH SUỐT CỬA SỔ MỞ QUAY)

    W=0.65

    T=1.1

Sản phẩm cùng loại
HOTLINE
0903 390 064
Ms.Phương